logo

Тендери Банку


Учасником тендеру може бути лише постачальник (підрядчик, виконавець), який володіє необхідними ресурсами і має відповідний досвід діяльності у відповідному сегменті ринку не менше 1 року.

Проводячи відкриті тендери, Банк дотримується таких принципів:

  • Конкурентність. Цей принцип направлений на забезпечення підвищення якості товарів, робіт чи послуг, що пропонуються, та зниження їх вартості.
  • Гласність і прозорість. Не може бути загальнодоступною лише та інформація, використання якої може вплинути на проведення і результати тендеру.
  • Незалежність членів комітету. Повинна бути забезпечена мінімізація впливу будь-яких осіб на прийняття рішень членами комітету.
  • Гнучкість. Необхідною умовою є виключення прояву надмірної бюрократизації під час проведення відбору учасників та проведення тендеру.

Термін подачі тендерних пропозицій не може становити менше 5 днів з дня розміщення оголошення про проведення тендеру, якщо інше не визначено умовами тендеру.

Секретар комітету надає учаснику підтвердження отримання тендерної пропозиції.

Комітет здійснює розгляд, оцінку і порівняння тендерних пропозицій з метою визначення переможця тендеру відповідно до вимог тендерної документації.

Комітет вправі проводити закриті тендери у випадках, якщо предметом договору закупки є поставка товарів (виконання робіт, надання послуг), пов'язаних з забезпеченням безпеки Банку і його підрозділів, технічно складні товари (роботи, послуги), що постачаються обмеженим числом учасників, а також якщо інформація про придбання Банком деяких товарів, робіт або послуг є комерційною таємницею. При проведенні закритого Тендеру запрошення взяти участь у закритому тендері направляється кожному учаснику окремо й усім з них одночасно. 

Банк зобов'язується не розголошувати отриману в ході проведення тендерів комерційну та іншу конфіденційну інформацію.

Ми запрошуємо усіх до участі в наших конкурсах, сподіваємося на взаємовигідну співпрацю і пропонуємо Вашій увазі поточну інформацію про проведення тендерних конкурсів.

Конкурсні пропозиції приймаються секретарем Тендерного комітету електронною поштою. Усі питання за телефоном (044) 454 27 45