logo

Інвестування та заощадження разом з UBRD


...

Інвестування та заощадження у АТ „Український банк реконструкції та розвитку” – це кращі можливості, оптимальні умови розміщення тимчасово вільних коштів для стабільного фінансового росту

 

Умови розміщення депозитів:

Депозит «Класичний» (в національній валюті)

Строковий банківський вклад "Класичний"(в національній валюті) без можливості внесення вкладником додаткових внесків та без права на дострокове повне (часткове) повернення депозиту. Депозит орієнтований на клієнтів, які мають чітко визначену суму вільних грошових коштів з метою отримання додаткової дохідності.

Валюта вкладу – гривня; мінімальна сума вкладу – 1 000,00грн; cтрок вкладу – до 366 днів
 
Процентні ставки за депозитним вкладом «Класичний» в національній валюті
 

Валюта вкладу

Національна валюта

Строк розміщення, днів

до 31

32-92

93-100

101-183

184-210

211-270

271-366

Депозит «Класичний» (зі сплатою процентів в кінці строку) % річних

9,00

12,00

16,25

14,00

13,00

12,00

11,00

Депозит «Класичний» (зі щомісячною сплатою процентів),% річних

9,00

11,50

15,75

13,50

12,50

11,50

10,50

Депозит «Класичний» (зі сплатою процентів в кінці строку) % річних, за програмою лояльності «залишайся з нами» +0,25% *

9,25

12,25

16,50

14,25

13,25

12,25

11,25

Депозит «Класичний» (зі щомісячною сплатою процентів),% річних, за програмою лояльності «залишайся з нами» +0,25% *

9,25

11,75

16,00

13,75

12,75

11,75

10,75

Депозит «Класичний» (зі сплатою процентів в кінці строку) % річних, програма лояльності для військовослужбових +0,80% **

9,80

12,80

17,05

14,80

13,80

12,80

11,80

Депозит «Класичний» (зі щомісячною сплатою процентів),% річних, програма лояльності для військовослужбових +0,80% **

9,80

12,30

16,55

14,30

13,30

12,30

11,30

* Програма лояльності «Залишайся з нами» за депозитним вкладом «КЛАСИЧНИЙ». Умови програми: Існуючі клієнти-фізичні особи, які мають діючий строковий депозит у АТ «Український банк реконструкції та розвитку» бажають переоформити/пролонгувати його (після настання планової дати завершення строку дії депозиту) на новий строковий депозит/при автоматичному продовженні, отримують бонус +0.25% річних до стандартної процентної ставки за новим строковим депозитом/за наявності раніше оформленого вкладу.
** Військовослужбовці, які проходять службу в Збройних силах України (строкову або за контрактом) або у інших військових формуваннях (добровольцям добровольчого формування територіальної громади та ін.), в т.ч., які стали інвалідами внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов’язаного з її проходженням, та членів родини (члени сім’ї першого ступеня споріднення: батьки, чоловік/дружина, діти) військовослужбовців при оформленні строкового депозиту

Депозит «Класичний» (в іноземній валюті)

Строковий банківський вклад "Класичний"(в іноземній валюті) без можливості внесення вкладником додаткових внесків та без права на дострокове повне (часткове) повернення депозиту. Депозит орієнтований на клієнтів, які хочуть зберегти надійно свої кошти.

Валюта вкладу – долари США,євро; мінімальна сума вкладу –100,00 дол. США,100 Євро; строк вкладу – від 1 місяця
 

Процентні ставки за депозитним вкладом «Класичний» в іноземній валюті

 

Строк розміщення, днів

0-31

32-92

93-100

101-183

184-210

211-270 271-366

Депозит «Класичний» (зі сплатою процентів в кінці строку),
Долар США, % річних

0,1

0,1

0,01

0,01

0,01

0,01 0,01

Депозит «Класичний» (зі сплатою процентів в кінці строку),
Євро, % річних

01

0,1

0,01

0,01

0,01

0,01 0,01
Роздрукувати процентні ставки по депозитам

Депозитний калькулятор

Даний розрахунок є прогнозним.
 

Інформація про істотні характеристики послуги банківського вкладу (депозиту)

 

 • Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:
  • надання послуги банківського (депозитного) вкладу здійснюється за умовами Договору банківського вкладу (далі – Договір);
  • умовами банківського вкладу (депозиту) не передбачено його поповнення та можливість дострокового повернення вкладу або його частини;
  • дохід (проценти) від банківського вкладу (депозиту) підлягає оподаткуванню та сплачується клієнту за вирахуванням податків та інших обов’язкових платежів, відповідно до чинного законодавства України;
  • за невиконання або неналежне виконання умов Договору сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та законодавством України.
 • Можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту):
  • при розміщенні коштів на вкладний (депозитний) рахунок для клієнта відсутні будь-які наслідки у разі його несвоєчасного звернення до Банку щодо повернення грошових коштів (депозиту).
  • Банківські вклади (депозити) разом з нарахованими відсотками після закінчення строку, визначеного в Договорі, повертаються клієнту на рахунок, який вказаний в Договорі, або за заявою клієнта - на інший його рахунок.
 • Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг)
 • Банку забороняється вносити зміни до укладених з клієнтами Договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом;
 • Клієнт має право відмовитись від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікацій.

Гарантування вкладів

 


 

У архіві з 26.06.2023: Угода про розміщення Вкладу (на умовах «Класичний»)

У архіві з 26.06.2023: Публічна пропозиція на укладення Договору про банківське обслуговування фізичних осіб

У архіві з 26.06.2023: Анкета-Заява про акцепт Публічної пропозиції

Договір строкового банківського вкладу «Класичний» (в національній валюті зі сплатою відсотків в кінці строку)

Договір строкового банківського вкладу «Класичний» (в національній валюті зі сплатою відсотків в кінці строку для фізичних осіб - нерезидентів)

Договір строкового банківського вкладу «Класичний» (в національній валюті зі щомісячною сплатою відсотків для фізичних осіб - нерезидентів)

 Договір строкового банківського вкладу «Класичний» (в іноземній валюті зі сплатою відсотків в кінці строку) - для фізичних осіб нерезидентів

 Публічна пропозиція на укладення Договору про банківське обслуговування фізичних осіб
 Публічна пропозиція на укладення Договору про банківське обслуговування фізичних осіб