logo

Інвестування та заощадження разом з UBRD


...

Інвестування та заощадженняв АТ „Український банк реконструкції та розвитку” – це кращі можливості, оптимальні умови розміщення тимчасово вільних коштів для стабільного фінансового росту

 

Умови розміщення депозитів:

 

 

Депозит «Класичний» (в національній валюті)

Строковий банківський вклад "Класичний"(в національній валюті) без можливості внесення вкладником додаткових внесків та без права на дострокове повне (часткове) повернення депозиту. Депозит орієнтований на клієнтів, які мають чітко визначену суму вільних грошових коштів з метою отримання додаткової дохідності.

Валюта вкладу – гривня,

Мінімальна сума вкладу – 20 000,00

Строк вкладу – від 1 місяця

 

Процентні ставки за депозитним вкладом «Класичний» в національній валюті

 

Строк розміщення, днів 31-92 93-183 184-274 275-366
Валюта вкладу Національна валюта, % річних
Депозит «Класичний» (зі сплатою процентів в кінці строку) 16,00 14,00 12,00 12,00
Депозит «Класичний» (зі щомісячною сплатою процентів) 15,00 13,00 11,00 11,00

 

  

Депозит «Класичний» (в іноземній валюті)

Строковий банківський вклад "Класичний"(в іноземній валюті) без можливості внесення вкладником додаткових внесків та без права на дострокове повне (часткове) повернення депозиту. Депозит орієнтований на клієнтів, які мають чітко визначену суму вільних грошових коштів з метою отримання додаткової дохідності.

Валюта вкладу – долари США,євро 
Мінімальна сума вкладу – 500,00 дол. США, 500 Євро
Строк вкладу – від 1 місяця
 

Процентні ставки за депозитним вкладом «Класичний» в іноземній валюті

 
 

Строк розміщення, днів 31-92 93-183 184-274 275-366 367 до 730
Валюта вкладу Долар США, % річних
Депозит «Класичний» (зі сплатою процентів в кінці строку) 0,1 0,1 0,5 1,0 1,0
Валюта вкладу Євро, % річних
Депозит «Класичний» (зі сплатою процентів в кінці строку) 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5

 

Інформація про істотні характеристики послуги банківського вкладу (депозиту)

 


Депозитний калькулятор

Даний розрахунок є прогнозним.
 
 • Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:
  • надання послуги банківського (депозитного) вкладу здійснюється за умовами Договору банківського вкладу (далі – Договір);
  • умовами банківського вкладу (депозиту) не передбачено його поповнення та можливість дострокового повернення вкладу або його частини;
  • дохід (проценти) від банківського вкладу (депозиту) підлягає оподаткуванню та сплачується клієнту за вирахуванням податків та інших обов’язкових платежів, відповідно до чинного законодавства України;
  • за невиконання або неналежне виконання умов Договору сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та законодавством України.
 • Можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту):
  • при розміщенні коштів на вкладний (депозитний) рахунок для клієнта відсутні будь-які наслідки у разі його несвоєчасного звернення до Банку щодо повернення грошових коштів (депозиту).
  • Банківські вклади (депозити) разом з нарахованими відсотками після закінчення строку, визначеного в Договорі, повертаються клієнту на рахунок, який вказаний в Договорі, або за заявою клієнта - на інший його рахунок.
 • Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг)
 • Банку забороняється вносити зміни до укладених з клієнтами Договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом;
 • Клієнт має право відмовитись від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікацій.

Гарантування вкладів

 

Договір строкового банківського вкладу «Класичний» (в національній валюті зі сплатою відсотків в кінці строку)

Договір строкового банківського вкладу «Класичний» (в національній валюті зі сплатою відсотків в кінці строку для фізичних осіб - нерезидентів)

Договір строкового банківського вкладу «Класичний» (в національній валюті зі щомісячною сплатою відсотків для фізичних осіб - нерезидентів)

 Договір строкового банківського вкладу «Класичний» (в іноземній валюті зі сплатою відсотків в кінці строку) - для фізичних осіб нерезидентів