logo

Порядок розгляду звернень


В АТ «Український банк реконструкції та розвитку» за розгляд звернень громадян відповідає Департамент роздрібного бізнесу.
Кожен громадянин, незалежно від того, чи користується він послугами АТ «Український банк реконструкції та розвитку» (надалі – Банк), має можливість звернутись до Банку та викласти своє питання.

Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.
Звернення може бути усним чи письмовим. Усне звернення викладається на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв'язку та записується (реєструється) посадовою особою Банку. Письмове звернення надсилається поштою або передається до Банку громадянами особисто.
У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання громадянина, а також викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано громадянами із зазначенням дати.

Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду Банком.
Банком забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадян, незнання мови звернення.
Банком забороняється переслідування громадян за подання звернень Банку та його посадовим особам за критику у зверненнях їх діяльності та рішень. 
Письмове звернення без зазначення місця проживання або місцезнаходження, не підписане клієнтами або їх уповноваженими особами, а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду Банком не підлягає.
Банком не розглядаються повторні звернення від одних і тих ж громадян з одного і того ж питання, якщо перше звернення вирішено по суті.
Рішення про припинення розгляду звернень приймає Голова Правління Банку, про що повідомляється громадянам, які надали такі звернення.
Банком не допускається розголошення одержаних із звернень відомостей про особисте життя громадян без їх згоди чи відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, та іншої інформації, якщо це ущемлює права і законні інтереси громадян клієнтів. Не допускається з'ясування даних про громадян, які не стосуються звернення.  На прохання громадян, висловлені в усній формі або зазначені в тексті звернень, не підлягають розголошенню їх прізвище, місце проживання, місце роботи, назва, місцезнаходження. Заборона не поширюється на випадки повідомлення інформації, що міститься у зверненнях, особам, які мають відношення до вирішення справи по суті.
Звернутись до Банку можна через наступні канали:

1) засобами поштового зв’язку

Письмове звернення може бути направлене до Банку через поштового оператора. Лист потрібно адресувати на ім’я Голови Правління.     

2) при особистій зустрічі

Письмове звернення можна залишити в офісі Банку.

3) за телефоном   
Громадяни можуть звернутись з усним повідомленням, зателефонувавши за номером                           +380 (044) 454 27 00 (вартість дзвінка – згідно тарифів мобільного оператора).
Якщо громадянин написав письмове звернення до Банку, яке відповідає вимогам чинного законодавства, на нього буде надано офіційну відповідь по суті в термін, передбачений чинним законодавством. Відповідь буде надано на поштову адресу, вказану громадянином, або іншим каналом, зазначеним у зверненні (по телефону, на електронну адресу, при візиті                     в Банк).

З метою дотримання зобов’язання Банка щодо збереження банківської таємниці, інформація про клієнтів Банка може бути надана третій особі виключно в межах та в обсязі, визначених чинним законодавством, а саме – на підставі пред’явлення третьою особою оригіналу відповідної довіреності чи оригіналу нотаріально засвідченої копії такої довіреності, що містить повноваження на розкриття та отримання банківської таємниці.

4) особистий прийом громадян

Голова Правління Банку проводить особистий прийом громадян відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян». Особистий прийом громадян проводиться регулярно в робочі дні з 09:00 до 18:00 за  адресою Банку.
Записатись на особистий прийом до Голови Правління АТ «Український банк реконструкції та розвитку» Ви можете протягом операційного часу банку (з 9-00 до 18-00 в робочі дні ) за телефоном +380 (044) 454 27 00         
Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення.                            Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

ВАЖЛИВО: незалежно від каналу звернення до Банку громадянин повинен повідомити у зверненні детальну інформацію про себе, для можливості ідентифікації, предмет або причину звернення до Банку, зазначити, чого очікує після розгляду його звернення та яким чином хоче отримати відповідь.

Громадяни мають право оскаржити рішення, прийняте Банком по суті звернення, в суді або шляхом надсилання звернення до Національного банку України за посиланням:

https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection