logo

Конкурс з відбору зовнішнього аудитора Банку


Оголошення про проведення АТ «Український банк реконструкції та розвитку» конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності для  проведення обовязкового аудиту фінансової звітності, аудиту фінансової звітності відповідно до вимог НКЦПФР за 2023 рік

АТ «Український банк реконструкції та розвитку» (м. Київ, вул. О.Терьохіна, буд. 4) оголошує конкурс з відбору аудиторської компанії для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності та аудиту/ огляду фінансової звітності згідно вимог НКЦПФР за 2023 рік (далі – Конкурс).
Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає: Завдання з аудиту фінансової звітності відповідно до вимог НКЦПФР включає: У Конкурсі можуть брати участь аудиторські компанії, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та нормативно-правових актів Національного банку України для здійснення аудиту фінансової звітності банків України, включені до розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, включені до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться НКЦПФР, та відповідають умовам Конкурсу.
Суб’єкти аудиторської діяльності, які не відповідають вищезазначеним вимогам, або подали до участі в Конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію, до участі у Конкурсі не допускаться.
З умовами Конкурсу Ви можете ознайомитися за посиланнями:
Інформація про порядок проведення конкурсу (Положення про проведення конкурсу)
Конкурсна документація.
Перелік документів та інформації, що мають входити до конкурсної пропозиції, викладено на сторінці Конкурсна документація.
Адреса для надсилання конкурсних пропозицій: 04080 м. Київ, вул. Олексія Терьохіна 4, або на електронну адресу: v.kuznietsova@ubrr.com.ua.
Уповноважена особа: Начальник Служби внутрішнього аудиту Кузнєцова Валентина Вікторівна (044) 454-27-44, (063) 623 -27-38.
Кінцевий строк приймання конкурсних пропозицій: до 18:00 23.08.2023.
Банк зберігає за собою право не розглядати пропозиції, що надійшли після встановленого строку, подані не в повному обсязі або з порушенням умов Конкурсу.
Фінансова звітність та інша публічна інформація про діяльність Банку доступна на веб-сайті Банку в мережі Інтернет.
Повідомлення про результати Конкурсу буде надіслано учасникам електронною поштою та розміщене на веб-сайті Банку.