logo

Повідомлення про порушення законодавства України з питань ПВК/ФТ


З метою виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (від 06.12.2019 №361-IX) АТ «Український банк реконструкції та розвитку»  впровадив систему інформування працівниками Банку та третіми особами (анонімно або  із зазначенням авторства) Голову Правління Банку та/або Відповідального працівника Банку  за проведення фінансового моніторингу про можливі порушення вимог законодавства у  сфері ПВК/ФТ*.
            У разі коли Вам стали відомі факти неналежних дій певної особи або дій за участю працівників Банку, що спричинили або можуть спричинити використання послуг та/або продуктів Банку з метою легалізації (відмивання) коштів, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, просимо проінформувати нас про це засобами електронної пошти на адресу AML@ubrr.com.ua
 
    У повідомленні опишіть, будь ласка, події, діяльність, та/або фінансові операції, що спричинили виникнення у Вас обґрунтованих підозр, або сумнівів (зазначається дата (період) проведення фінансових операцій; валюта і сума; учасники фінансової операції та їх роль; зміст фінансових операцій (форма розрахунку, вид активу і т. ін.); обставини (засоби) за яких були виявлені фінансові операції; наявність ознак ВК/ФТ**; дані про фактичних вигодоодержувачів (за наявності); дані про третіх осіб, які могли бути залученими до проведення зазначених операцій).
 
 
*ПВК/ФТ - запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
 
**ВК/ФТ - легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.