logo

Фонд гарантування вкладів


АТ „Український банк реконструкції та розвитку” є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 21 жовтня 2004 року (Свідоцтво учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19.11.2012 № 169).
 
20 вересня 2001 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб», який набув чинності 24 жовтня 2001 року. 23 лютого 2012 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», який набув чинності 22 вересня 2012 року. Цей Закон розширив повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, зокрема в частині виведення неплатоспроможних банків з ринку шляхом здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації неплатоспроможних банків.
Фонд є установою, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку.
 
Основним завданням Фонду є забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку.

Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200 000 гривень.

"Протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня
припинення чи скасування воєнного стану в Україні Фонд відшкодовує
кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи
відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку
процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною
четвертою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів
фізичних осіб».
Після спливу трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного
стану в Україні сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами
не може становити менше 600 тисяч гривень і може бути збільшена за
рішенням адміністративної ради Фонду"

Детальнішу інформацію про систему гарантування вкладів фізичних осіб в Україні можна отримати у довідці (подивитись довідку) або ознайомитись на офіційному сайті Фонду:
 
Головна сторінка: https://www.fg.gov.ua
Розділ "Захист прав вкладників" https://www.fg.gov.ua/zakhist-prav-vkladnikiv
інформаційна брошура Фонду


ДОКУМЕНТИ                                                                                                                                            Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб


Свідотцтво учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19.11.2012 №