logo

поширені запитання


Документарний акредитив – це зобов'язання Банку здійснити платіж на користь Продавця (Бенефіціара) в обумовленій сумі, за умови надання Бенефіціаром у встановлений термін документів, які відповідають умовам акредитиву та підтверджують відвантаження товару / надання послуг / виконання робіт згідно з контрактом.

Банківська гарантія – письмове зобов'язання Банку сплатити бенефіціару гарантовану суму у випадку отримання письмової вимоги у разі невиконання принципалом своїх зобов'язань, які передбачені умовами гарантії
 

Куди звертатись для обміну значно пошкоджених банкнот іноземних валют?

Звертаємо увагу, що відповідно до законодавства України Національний банк не здійснює будь-яких валютно-обмінних операцій для фізичних осіб, зокрема обміну банкнот іноземної валюти.

Банкноти іноземних держав, які в процесі обігу значно зносились або мають значні пошкодження, банки приймають на інкасо на умовах, що визначаються ними разом із банком-кореспондентом. Тобто банк відправляє іноземному банку-кореспонденту значно зношені банкноти іноземної валюти для отримання від нього відшкодування за ці банкноти.

Банки мають право встановлювати строки виплати клієнтам відшкодування за зношені банкноти іноземних держав (відшкодування безпосередньо після приймання банкнот від клієнта або після отримання відшкодування від іноземного банку-кореспондента).На інкасо приймають банкноти іноземних держав, які набули під час обігу одну або кілька ознак значного зношення/пошкодження:
  • обпалені, пропалені, трухлі (пошкоджені внаслідок тривалої дії вологи, різних рідин, хімікатів або з ознаками гниття);
  • розірвані (розрізані) на частини;
  • із пошкодженими елементами дизайну та захисту (видалені цифрові чи текстові позначення номіналу, зображення портрета, оптично-змінні елементи захисту, захисні стрічки);
  • зі зміненим первісним кольором паперу та/або зображень;
  • із локальними забрудненнями (плямами), уключаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти;
  • із загальними забрудненнями, включно з тими, що спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях;
  • мають явні друкарські недоліки.

Рішення про ступінь зношеності банкнот іноземної валюти із врахуванням всіх видів пошкоджень ухвалює працівник каси банку як установи, що проводить валютно-обмінні операції з урахуванням вимог обміну зношених банкнот іноземної валюти, перелік яких зазначений в договорі, укладеного банком із банком-кореспондентом.

Комісійну винагороду за здійснення таких операцій банки, небанківські фінансові установи стягують згідно зі встановленими ними тарифами.
Важливо!
Національним банком не встановлено терміни обміну банкнот, прийнятих на інкасо.

Процедура інкасо тривала у часі, її термін може бути різним у різних банків. Тому варто уточнювати це питання безпосередньо у фінансової установи.  

Здійснення банківських операцій з іноземною валютою супроводжується певними ризиками, обумовленими тим, що умови обміну банкнот іноземної валюти з ознаками зношення (пошкодження) визначаються, зокрема, договором банку, фінансової установи з іноземним банком-кореспондентом.Крім цього, якщо банкнота викликає сумнів у касира щодо справжності, то банкнота надсилається на дослідження до Національного банку України.Такі дослідження здійснює Департамент грошового обігу Національного банку безкоштовно.
Фізичні особи, які пред’являють такі банкноти до банку мають заповнити відповідну заяву.
Банкноти іноземної валюти, які за результатами дослідження визнані справжніми, незалежно від ступеня зношення та пошкодження Національний банк повертає банку, який має повернути її пред’явнику або за його бажанням прийняти для здійснення касових операцій чи прийняти на інкасо.
Підроблені грошові знаки вилучаються з обігу без відшкодування їхньої вартості та у встановленому порядку передаються правоохоронним органам для проведення розслідування.
 
Де знаходяться документи про порядок та процедуру захисту персональних даних клієнтів ?

Документи знаходяться в розділі Комплаєнс  файл Захист персональних даних