logo

Депозитарна діяльність


 Акціонерне товариство «Український банк реконструкції та розвитку» (далі АТ «УБРР»),  як професійний учасник ринку цінних паперів здійснює   депозитарну діяльність на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1331 від 28.11.2023 на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності депозитарної установи
Депозитарна установа АТ «УБРР»    є клієнтом ПАТ «Національного депозитарію України», Депозитарію Національного банку України, а також є членом ПАРД.
Депозитарні послуги депозитарної установи — це один з багатьох видів банківських послуг, що надає АТ «УБРР» своїм клієнтам. Споживачами цих послуг можуть бути: держава, територіальні громади, фізичні та юридичні особи (резиденти, нерезиденти), які володіють цінними паперами або випускають їх, нотаріуси, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса.
Депозитарна установа  АТ  «УБРР» надає повний комплекс депозитарних послуг на підставі договорів про обслуговування рахунків в цінних паперах, а саме:
  • Відкриття рахунку в цінних паперах для обліку корпоративних і державних цінних паперів.
  • Надання власникам цінних паперів виписок після кожної проведеної операції та звітів про обіг цінних паперів за певний період за запитом.
  • Здійснення депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках в цінних паперах.
  • Обслуговування обігу цінних паперів на рахунках в цінних паперах депонентів.
  • Обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках в цінних паперах депонентів.
  • Участь у зборах акціонерів за дорученням клієнта.
  • Одержання доходу за цінними паперами, що обліковуються на рахунку власника цінних паперів у депозитарній установі, з подальшим перерахуванням на рахунок власника.
  • Надання інформаційно-консультаційних послуг з питань обігу цінних паперів у Національній депозитарній системі України.
  • Надання емітентам реєстрів власників цінних паперів.
Свою діяльність депозитарна установа АТ «УБРР» здійснює відповідно до чинного законодавства України, нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи та інших внутрішніх документів.

 Положення про депозитарну діяльність      Додатки до положення

Якщо Ви вирішили відкрити рахунок в цінних паперах у нашій депозитарній установі, пропонуємо ознайомитися з Положенням про депозитарну діяльність депозитарної установи — АТ «УБРР», тарифами на послуги та переліком документів, необхідних для відкриття рахунку:

 тарифи емітента      Тарифи депонента


 договір про відкриття рахунку      Договір про обслуговування рахунку