logo

Корпоративний секретар


                Корпоративний секретар АТ «Український банк реконструкції та розвитку» (далі - Банк) є посадовою особою, яка здійснює заходи з підготовки та проведенню Загальних зборів акціонерів та засідань Наглядової ради, з розгляду та узгодженню Наглядовою радою рекомендацій її комітетів; забезпечує ефективну роботу з інформаційної та організаційної підтримки діяльності та обміну інформацією між акціонерами, органами управління та контролю Банку; сприяє розвитку практики корпоративного управління відповідно до інтересів його акціонерів та участі в розкритті інформації про Банк.
              Здійснює контроль дотримання Банком вимог чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Банку, що гарантують реалізацію прав і законних інтересів Акціонера при підготовці і проведенні Банком корпоративних процедур.
              Корпоративний секретар підпорядковується Наглядовій раді.
              Рішенням Наглядової ради Банку від 22.08.2022 року №20/2022 обрано Корпоративним секретарем Верес Марину Анатоліївну.
              Вимоги до кандидатури Корпоративного секретаря, повноваження, права, обов'язки і відповідальність Корпоративного секретаря, порядок його взаємодії з органами управління та структурними підрозділами Банку визначаються Положенням про службу Корпоративного секретаря