logo

Про банк


Про Банк

АТ «Український банк реконструкції та розвитку» (далі - Банк) був створений згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №655 від 05.05.2003 «Деякі питання розвитку інноваційної інфраструктури в Україні та напрями діяльності Української державної інноваційної компанії у 2003 році» та зареєстрований Національним банком України 19 березня 2004 року.    
           Засновниками Банку була Державна інноваційна фінансово-кредитна установа (далі - ДІФКУ), яка до 30.05.2012 була мажоритарним акціонером Банку, та фізичні особи.
           До 2015 року мажоритарним акціонером Банку (99,99% статутного капіталу) була держава в особі Міністерства фінансів України, яке передало свої акції Фонду державного майна України.
           У 2015 році Україна офіційно приєдналася до державної програми КНР "Один пояс, один шлях", проголошеної у 2013 році та яка передбачає $1 трлн. китайських інвестицій в 60 країн світу.
30 листопада 2016 р. Фондом державного майна України був проведений  аукціон з продажу 99,99% акцій АТ «Український банк реконструкції та розвитку». За результатами аукціону новим інвестором Банку стало ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ”БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД“.
           17 листопада 2017 року Тяньцзінське акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю «Бохайська Товарна Біржа (BOCE)», яка володіє ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ”БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД“, закінчила процес придбання АТ «Українського банку реконструкції та розвитку» (УБРР), що є першим українським банком зі 100% китайським капіталом та першою українською кваліфікованою фінансовою установою з китайським капіталом, схваленою Національним  банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Місія Банку полягає у сприянні діловому співробітництву між українським і китайським бізнесом через надання послуг корпоративного банкінгу та у задоволенні потреб населення в сучасних банківських послугах та продуктах з дотриманням оптимального балансу інтересів клієнтів, акціонерів та самого Банку.
Використовуючи Інтернет-технології, Банк прагне покращити якість фінансових послуг та створити систему цифрового управління з використанням технологій для розширення інновацій у фінансових послугах, а також надавати більш ефективні та інтелектуальні фінансові послуги та рішення для населення, малих та мікропідприємств, платформ та інших користувачів банківських послуг, тим самим роблячи фінанси доступнішими, безпечнішими та зручнішими, дозволяючи клієнтам насолоджуватися кращим та розумнішим життям та задовольняючи зростаюче прагнення клієнтів до кращого життя.

Банк прагне стати надійним фінансовим партнером не тільки для українського та китайського бізнесу, але й банком, який надає якісну допомогу в реалізації простих фінансових рішень для задоволення потреб населення, пропонуючи клієнтам широку лінійку галузевих продуктів і послуг, професійний комплексний фінансовий супровід.
Необхідно створити «розумний банк», який приносить користь громаді та розширює фінансові можливості людей, використовує технології для розширення інновацій у фінансових послугах, надає більш ефективні та інтелектуальні фінансові послуги та рішення для своїх клієнтів.  

Цінності Банку є серцем його корпоративної культури, відображенням діяльності Банку, підтримкою бачення та стратегії Банку, уособленням ідентичності Банку та його принципів, переконань та філософії, формуванням образу Банку в очах його діючих та потенційних клієнтів та контрагентів, допомогою в процесі прийняття рішень у Банку, додатковим інструментом мотивації та укріплення командного духу працівників Банку. Цінності та принципи Банку вимагають бездоганності від кожного працівника, є запорукою сили та зростання Банку.
Партнерство виражається в тому, що для всіх працівників Банку кожний, без виключення, клієнт та контрагент є повноправним партнером, який гідний самого якісного обслуговування та уваги. Банк впевнений, що партнерство в бізнесі відіграє ключову роль, зокрема співпраця, де обидві сторони розуміють, а, головне, виконують свої обов'язки та задачі та відповідно досягають поставлених цілей. Банк розуміє, що запорукою успіху розвитку його бізнесу є акцент на максимальному задоволенні потреб клієнтів, тому пропонує ті рішення, які будуть найбільш зручними та вигідними для них. Працівники Банку класифікують своїх колег як внутрішніх клієнтів. Кожний напрям діяльності потребує підтримки від колег. Внутрішня конкуренція в Банку не схвалюється. Лише спільні зусилля є запорукою для досягнення єдиної мети.
Надійність – виконання обіцянок, гарантія впевненості у завтрашньому дні для працівників, клієнтів та контрагентів Банку є однією із найважливіших корпоративних цінностей Банку. Надійність та довіра – найміцніший фундамент всіх взаємин і основа репутації Банку. Банк цінує свою репутацію, постійно вдосконалює свій імідж надійного партнера, повністю усвідомлює свою відповідальність перед клієнтами та контрагентами, тому зобов’язання перед своїми клієнтами та контрагентами ставить понад усе. Ім’я Банку залишається найкращою гарантією надійності та відданості загальній справі для працівників Банку, клієнтів та контрагентів. Банк надає послуги, що відповідають високим стандартам якості та встановлює справедливі умови щодо надання послуг. Банк запроваджує та вдосконалює усі необхідні інструменти, що постійно забезпечують ефективну діяльність, надають змогу  здійснювати управління зовнішніми і внутрішніми ризиками, а також зберігати можливість виконувати свої зобов’язання вчасно і в повному обсязі.
            Інноваційність – шлях до самовдосконалення, готовність Банку до змін та інновацій, гнучкість та ініціативність. В середовищі, що постійно змінюється, Банк повинен мати високу швидкість реагування та працювати на випередження, адже це запорука спроможності Банку адаптуватися до нових обставин. Банк створює новітні технології та налаштовує їх таким чином, щоб спілкування клієнта з Банком було швидким, надійним і зручним для вирішення потреб клієнтів у будь-який час та в будь-якому місці. Банком створюється та запроваджується комплекс організаційних умов та нововведень, необхідних для нарощування інноваційного потенціалу, забезпечення якісного обслуговування клієнтів, зниження операційних витрат та більш ефективного управління активами та зобов’язаннями.
           
            Відкритість – Банк будує свої відносини з клієнтами, контрагентами та працівниками на умовах максимальної відкритості та рівноправності. З метою реалізації даної цінності Банк використовує всі доступні канали комунікації для вільного доступу всіх заінтересованих осіб до інформації щодо діяльності Банку. Відкритість з працівниками Банку виражається в тому, що кожен працівник Банку має важливе право вчасно та відверто обговорити з безпосереднім керівником неприйнятну поведінку або інші порушення в Банку, а також здійснити їх незалежне подання на вищий рівень керівництва Банку.
            Професійність – як і знання та досвід кожного, є спільними цінностями та справжнім капіталом Банку. В умовах мінливого конкурентного середовища недостатньо надавати якісні послуги та мати добрі відносини з клієнтами. Наявний досвід та ґрунтовні професійні знання надають Банку справжні конкурентні переваги. Професійна компетентність працівників надає можливість бути конкурентоспроможними та створювати нові ринки, розробляючи нові продукти та послуги. Ефективний розвиток – прагнення  знати більше, щоб працювати краще та ефективніше. Банк заохочує ініціативу своїх працівників і забезпечує можливості для їхнього постійного розвитку разом із Банком. Банк цінує кожного працівника, оскільки загальний успіх команди залежить від внеску кожного. Банком впроваджено систему заходів для постійного вдосконалення знань та професійних навичок працівників, окрім цього Банк заохочує працівників до участі у зовнішніх тренінгах та семінарах.