logo

Інвестування та заощадження разом з UBRD


« АТ „Український банк реконструкції та розвитку”» надає клієнтам найкращі можливості для стабільного фінансового росту. Особлива увага приділяється розширенню клієнтської бази, що здійснюється шляхом залучення нових клієнтів. Діяльність Банку та ресурсна політика орієнтовані на збільшення обсягу залучених ресурсів, на створення стійкої ресурсної бази як основи стабільної прибутковості, гарантії забезпечення платоспроможності та ліквідності. Ви завжди можете вибрати найбільш оптимальні умови розміщення Ваших тимчасово вільних коштів. Саме для цього у нас розроблені та пропонуються Вам такі депозитні продукти:

 

 

 

Депозит «Класичний» (в національній валюті)

Строковий банківський вклад "Класичний"(в національній валюті) без можливості внесення вкладником додаткових внесків та без права на дострокове повне (часткове) повернення депозиту. Депозит орієнтований на клієнтів, які мають чітко визначену суму вільних грошових коштів з метою отримання додаткової дохідності.

Валюта вкладу – гривня,

Мінімальна сума вкладу – 150 000,00

Строк вкладу – від 1 місяця

 

 

Процентні ставки за депозитним вкладом «Класичний» в національній валюті

 

Строк розміщення

31-92 днів

93-183 днів

184-274 днів

275-366 днів

367 - 730 днів

Валюта вкладу

Національна валюта

Депозитний вклад  «Класичний» (зі сплатою процентів в кінці строку)

5,5

6

7

7,5

8

Депозитний вклад  «Класичний» (зі щомісячною сплатою процентів)

5

5,5

6,5

7

7,5

 

 

Договір строкового банківського вкладу «Класичний» (в національній валюті зі сплатою відсотків в кінці строку)

Договір строкового банківського вкладу «Класичний» (в національній валюті зі сплатою відсотків в кінці строку для фізичних осіб - нерезидентів)

Договір строкового банківського вкладу «Класичний» (в національній валюті зі щомісячною сплатою відсотків для фізичних осіб - нерезидентів)

 

  

Депозит «Класичний» (в іноземній валюті)

Строковий банківський вклад "Класичний"(в іноземній валюті) без можливості внесення вкладником додаткових внесків та без права на дострокове повне (часткове) повернення депозиту. Депозит орієнтований на клієнтів, які мають чітко визначену суму вільних грошових коштів з метою отримання додаткової дохідності.

Валюта вкладу – долари США,євро 
Мінімальна сума вкладу – 5 000,00 дол. США, 5000 Євро
Строк вкладу – від 1 місяця
 

Процентні ставки за депозитним вкладом «Класичний» в іноземній валюті

 

Строк розміщення

31-92 днів

93-183 днів

184-274 днів

275-366 днів

367 - 730 днів

Валюта вкладу

Долар США

Депозитний вклад  «Класичний» (зі сплатою процентів в кінці строку)

0,05

0,1

1

1,25

1,5

Валюта вкладу

Євро

Депозитний вклад  «Класичний» (зі сплатою процентів в кінці строку)

0,05

0,1

0,3

0,4

0,5

 

 

 Договір строкового банківського вкладу «Класичний» (в іноземній валюті зі сплатою відсотків в кінці строку) - для фізичних осіб нерезидентів

 

 

 

 

 

 

Банк відкриває клієнту строковий депозитний рахунок на підставі:

  • Пакету документів необхідних для відкриття депозитного рахунку.
  • Договору депозитного вкладу, який укладається між Банком та фізичною особою в двох примірниках, один із яких зберігається у Банку, а інший у клієнта.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Депозитний калькулятор

Даний розрахунок є прогнозним.