Тендерний комітет

Тендерний комітет АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» був створений у 2009 році та є постійно діючим органом, що здійснює діяльність з вибору постачальників (підрядників) на конкурсній основі з метою забезпечення повноцінної та безперебійної діяльності.

Основним завданням діяльності Тендерного комітету є розробка та забезпечення комплексу заходів, спрямованих на визначення:

  • кращого постачальника при проведенні тендерних закупок;
  • оптимальної ціни та якості придбання товарів, робіт, послуг;
  • кращих умов гарантійного, після гарантійного та сервісного обслуговування.

Відповідно до основних завдань Тендерний комітет виконує такі функції:

  • прийняття прозорих рішень щодо визначення постачальників Банку;
  • мінімізація загально банківських витрат.

Учасником тендеру може бути лише постачальник (підрядчик, виконавець), який володіє необхідними ресурсами і має відповідний досвід діяльності у відповідному сегменті ринку не менше 1 року.

Проводячи відкриті тендери, Банк дотримується таких принципів:

  • Конкурентність. Цей принцип направлений на забезпечення підвищення якості товарів, робіт чи послуг, що пропонуються, та зниження їх вартості.
  • Гласність і прозорість. Не може бути загальнодоступною лише та інформація, використання якої може вплинути на проведення і результати тендеру.
  • Незалежність членів комітету. Повинна бути забезпечена мінімізація впливу будь-яких осіб на прийняття рішень членами комітету.
  • Гнучкість. Необхідною умовою є виключення прояву надмірної бюрократизації під час проведення відбору учасників та проведення тендеру.

Термін подачі тендерних пропозицій не може становити менше 5 днів з дня розміщення оголошення про проведення тендеру, якщо інше не визначено умовами тендеру.

Секретар комітету надає учаснику підтвердження отримання тендерної пропозиції.

Комітет здійснює розгляд, оцінку і порівняння тендерних пропозицій з метою визначення переможця тендеру відповідно до вимог тендерної документації.

Комітет вправі проводити закриті тендери у випадках, якщо предметом договору закупки є поставка товарів (виконання робіт, надання послуг), пов'язаних з забезпеченням безпеки Банку і його підрозділів, технічно складні товари (роботи, послуги), що постачаються обмеженим числом учасників, а також якщо інформація про придбання Банком деяких товарів, робіт або послуг є комерційною таємницею. При проведенні закритого Тендеру запрошення взяти участь у закритому тендері направляється кожному учаснику окремо й усім з них одночасно. 

Банк зобов'язується не розголошувати отриману в ході проведення тендерів комерційну та іншу конфіденційну інформацію.

Ми запрошуємо усіх до участі в наших конкурсах, сподіваємося на взаємовигідну співпрацю і пропонуємо Вашій увазі поточну інформацію про проведення тендерних конкурсів.

Конкурсні пропозиції приймаються секретарем Тендерного комітету електронною поштою. Усі питання за телефоном (044) 454 27 28

 

10.10.2017

ЗАМОВЛЕННЯ

на проведення попереднього відбору учасників тендеру.

 

      На виконання вимог ст. 8 Закону України „Про акціонерні товариства”, та в зв’язку з необхідністю виконання рішення Правління Банку про проведення додаткової емісії, Публічне акціонерне товариство «Український банк реконструкції та розвитку» оголошує пошук фірми - незалежного оцінювача, для визначення ринкової вартості однієї акції Банку для додаткового випуску власних цінних паперів.
       Мета проведення тендеру: Підтвердження ринкової вартості однієї акції Банку для додаткового випуску власних цінних паперів у відповідності до вимог банківського законодавства України.
       Термін надання послуг: не пізніше 20.10.2017.
       Критерії відбору: фірма-оцінювач, наявність сертифікату суб’єкту оціночної діяльності
       Строк подання заявок: до 17.10.2017.
       Пропозиції надсилати:
       - на поштову адресу: АТ (публ.) „ Український банк реконструкції та розвитку”, 04080, м. Київ, вул. О.Терьохіна, 4;

       - на електронну адресу: ubrr@ubrr.com.ua

 

28.09.2017

ЗАМОВЛЕННЯ
на проведення попереднього відбору учасників тендеру:
 
       На виконання вимог Положення про порядок подання банками до Національного банку України звіту аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09.09.2003 № 389, Публічне акціонерне товариство «Український банк реконструкції та розвитку» оголошує пошук аудиторської фірми, що внесена до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків України, для проведення щорічної аудиторської перевірки фінансової звітності банку за рік, що закінчується 31 грудня 2017 року.
       Відповідно до вимог пункту 1 глави 1 розділу ІІ Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства та Змін до Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випусків акцій, затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.07.2012 №1073, для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій при приватному розміщенні додаткових акцій Публічне акціонерне товариство «Український банк реконструкції та розвитку» здійснює пошук незалежної аудиторської фірми для огляду проміжної фінансової звітності Банку за 9 місяців 2017 року.
       Мета проведення тендеру:
       1. Підтвердження показників фінансової звітності Банку за 2017 рік та правильності їх складання у відповідності до вимог банківського законодавства України.
       2. Огляд показників проміжної фінансової звітності Банку за 9 місяців 2017 року та правильності її складання у відповідності до вимог банківського законодавства України. Засвідчення зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою) документів Банку, які подаються до НКЦПФР для приватного розміщення додаткових акцій Банку, у відповідності до вимог чинного законодавства.
       Термін надання аудиторських послуг:
       1. Підтвердження показників фінансової звітності Банку за 2017 рік та правильності їх складання у відповідності до вимог банківського законодавства України – не пізніше 01.04.2018.
       2. Огляд показників проміжної фінансової звітності Банку за 9 місяців 2017 року, правильності її складання у відповідності до вимог банківського законодавства України та засвідчення зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою) документів Банку, які подаються до НКЦПФР для приватного розміщення додаткових акцій Банку, у відповідності до вимог чинного законодавства – не пізніше 31.10.2017.
       Критерії відбору: аудиторська фірма, яка внесена до Реєстру Національного банку України аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків України.
       Строк подання заявок: до 15.10.2017.
       Пропозиції надсилати:
       - за адресою: АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку»,
         04080, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, б.4;
       - на електрону адресу: i.semkiv@ubrr.com.ua