Курси валют
   станом на 24.01.2020 
ВалютаКупівляПродаж
Долар США24.1024.65
Євро26.6027.50
ЮАНЬ3.204.10

 

Депозит «Стабільний»

Депозит «Стабільний»

Строковий банківський вклад "Стабільний" -  строковий депозит в національній валюті без можливості поповнення вкладу та без права на дострокове часткове повернення депозиту. Депозит орієнтований перш за все на клієнтів, які мають чітко визначену суму  вільних грошових коштів і пріоритетом для яких є отримання максимально можливої дохідності.
 
Валюта вкладу (депозиту)
 
Гривня
Мінімальна сума вкладу (депозиту), грн.
 
300 000 гривень
1 000 000,00 гривень
Строк вкладу (депозиту)
 
Від 1 місяця до 1 року
До 1 місяця
Розмір процентної ставки
 
Базова ставка, яка затверджується Тарифним комітетом в залежності від ринкових ставок
Сплата процентів
Щомісячно/в кінці строку договору
Поповнення вкладу (депозиту)
 
Без права поповнення
Дострокове повернення окремих траншів (часткове повернення коштів з рахунку)
 
Без права часткового повернення
Дострокове розірвання договору
 
Дозволяється, при цьому проценти за весь строк розміщення вкладу (депозиту) на вкладному (депозитному) рахунку, перераховуються за зниженою процентною ставкою в залежності від строку їх фактичного розміщення. Процента ставка при достроковому повному повернення вкладу затверджується  Тарифним комітетом.
Дострокове повернення вкладу не допускається
Переваги
Висока дохідність.
Можливість самостійного визначення  клієнтом схеми сплати процентів (щомісячно/ в кінці строку договору)
 
Банк відкриває вкладний (депозитний) рахунок на підставі:
 
-          Договору банківського вкладу.
 

Договір укладається між Банком та юридичною особою (резидентом) в двох примірниках, один із яких зберігається у Банку, а інший у Клієнта. Укладений договір банківського вкладу засвідчує право Банку управляти на свій розсуд залученими грошовими коштами.  Право вкладників -  отримати суму депозиту по закінченню строку депозитного вкладу та щомісячно / у кінці строку договору отримувати проценти за його користування.