Депозит «Мобільний»

Мобільність депозиту полягає в можливості не тільки отримувати прибуток за вигідними відсотковими ставками, але й самостійно вирішувати, коли і як використовувати грошові кошти зі свого рахунку.

Строковий банківський вклад (депозит) „Мобільний” дає можливість необмеженого внесення вкладником додаткових внесків на депозитний рахунок та право на дострокове (часткове) повернення суми депозиту. Цей депозит дозволяє отримати дохід від оперативного та гнучкого управління оборотними коштами без розірвання договору та втрати відсотків. 

Цей вид банківського депозиту поєднує у собі режим користування майже як поточним рахунком з підвищеною дохідністю та підходить клієнтам, які в умовах нестабільної економічної ситуації не можуть спрогнозувати на довгострокову перспективу свої фінансові потоки.

 

 Термін залучення


Відсоткова ставка


Мінімальна сума вкладу

100 тис. грн


Мінімальна сума вкладу

1 млн. грн


Від 1 до 3 міс


7%


8,5%


Від  3 до 6 міс


8%


9,5%


Від  6 до 12 міс


9%


10,5%

 

Особливі умови залучення депозиту:

  1. Дозволяється часткове зменшення суми депозиту, за умови, що залишок на рахунку складе не менше незнижувального залишку, що становить 50% від суми початкового внеску. В протилежному випадку договір розривається.Часткове зняття здійснюється на підставі письмової заяви клієнта протягом 3-х банківських днів з дати її отримання.
     
  2. У разі дострокового розірвання угоди проценти за весь строк розміщення на депозитному рахунку перераховуються за зниженою процентною ставкою в залежності від строку їх фактичного розміщення, що дорівнює максимальній процентній ставці, яка нараховується на залишок по поточному рахунку (згідно діючих тарифів на момент підписання договору.

Переваги депозиту:

  1. Безмежні можливості поповнення депозитного вкладу.
  2. Можливість часткового списання грошових коштів з депозитного рахунку до розміру незнижувального залишку 50% від суми початкового внеску – без перерахунку відсотків за зниженою процентною ставкою.
  3. Можливість отримання доходу за залишком коштів за процентною ставкою, розмір якої перевищує процентну ставку по нарахуванню відсотків за залишками на поточних рахунках.
  4. Отримання відсотків за депозитом щомісячно.