You are here

Депозити

Одним з пріоритетних напрямків діяльності Банку є розвиток партнерських відносин з корпоративними клієнтами - фізичними та юридичними особами на основі надання широкого спектра банківських послуг, зокрема залучення грошових коштів на депозити. Особлива увага приділяється розширенню клієнтської бази, що здійснюється шляхом залучення нових клієнтів. Діяльність Банку та ресурсна політика орієнтовані на збільшення обсягу залучених ресурсів, на створення стійкої ресурсної бази як основи стабільної прибутковості, гарантії забезпечення платоспроможності та ліквідності.

Ви завжди можете вибрати найбільш оптимальні умови розміщення Ваших тимчасово вільних коштів. Саме для цього у нас розроблені та пропонуються Вам такі депозитні продукти:

- для корпоративних клієнтів


 
- для фізичних осіб

Депозит «Класичний»(в національній валюті)

Депозит «Класичний»(в іноземній валюті)

 

 

Банк відкриває клієнту строковий депозитний рахунок на підставі:

  • Пакету документів необхідних для відкриття депозитного рахунку.
  • Договору депозитного вкладу, який укладається між Банком та юридичною (фізичною) особою в двох примірниках, один із яких зберігається у Банку, а інший у клієнта.

У разі виникнення запитань звертайтеся до нашого фахівця поштою  або за тел. (044) 454 27 45