You are here

Кредит "Обіговий"

У ході ведення бізнесу може виникнути потреба в оплаті рахунків, здійсненні поточних платежів або виплаті заробітної плати, проте вилучення коштів з обігу призведе до сповільнення розвитку бізнесу. Нагальну потребу в коштах може вирішити кредит на поповнення обігових коштів та на поточні потреби.

Кредити для поповнення обігових коштів - кредити, надані позичальникам на задоволення тимчасової потреби в грошових коштах для придбання поточних активів у разі розриву між часом надходження коштів та здійснення витрат. Кредити надаються для купівлі сировини та інших виробничих запасів, а також на поточні витрати. Практично охоплює всі сфери поточної діяльності підприємства.

Кредит на поповнення обігових коштів надається представникам усіх сегментів цільової групи клієнтів Банку - юридичним особам усіх форм власності та фізичним особам підприємцям у вигляді кредитної лінії.

Валюта кредиту Гривня
Вид кредиту Кредитна лінія
Термін користування кредитом До 2-х років
Ліміт кредитування Залежить від річного обороту та потреб клієнта
Базова процентна ставка* 18% річних
Забезпечення Усі види забезпечення
Погашення відсотків Щомісячно
Погашення кредиту Згідно графіку який погоджено з Банком
Комісія Одноразова, 1% від встановленого ліміту

* Процентна ставка за кожним кредитом встановлюється індивідуально з урахуванням усіх ризиків, пов’язаних з конкретним позичальником та проектом.

Особливі умови надання кредиту:

  1. Наявність/відкриття поточного рахунку у Банку до моменту фінансування.
  2. Стабільна господарська діяльність та стійкий фінансовий стан позичальника - кредит надається клієнтам, які на момент звернення ведуть основну діяльність не менше 1 року та мають клас позичальника не нижче «Б». 

 Переваги кредиту:

  1. Індивідуальний підхід до специфіки бізнесу клієнтів - можливість встановлення графіку погашення кредиту в залежності від циклічності та сезонності діяльності. 
  2. Можливість здійснення оплати товарів, виконаних робіт та наданих послуг без затримки.
  3. Гнучкі вимоги до застави - розглядаються усі види забезпечення.