You are here

Місія, стратегія та цілі Банку

Місія Банку полягає у задоволенні потреб клієнтів в сучасних банківських та фінансових інструментах, здійснення поглиблення та розвитку ділового співробітництва між українським і китайським бізнесом через сприяння розвитку інноваційної та інвестиційної діяльності,  з дотриманням оптимального балансу інтересів клієнтів, акціонерів та самого Банку.

Основними стратегічними орієнтирами та критеріями діяльності “Українського банку реконструкції та розвитку” є наступне:  

  • Банк для корпоративних клієнтів, який здійснює комплексне обслуговування, надаючи особливі умови для проведення експортно-імпортних операцій між Україною та Китайською Народною Республікою
  • Банк використовує можливості для реконструкції та розвитку інфраструктури України і промислового виробництва, інших пріорітетних галузей з залученням коштів китайських інвесторів, а також за допомогою міждержавних програм китайського та українського урядів 
  • Банк обслуговує торгово-економічні відносини між Китаєм та Україною з використанням всіх необхідних для цього фінансових інструментів

Стратегічна мета Банку - досягти позиції сучасного, універсального, конкурентоспроможного банку України, лідера у наданні банківських послуг для обслуговування товарообігу між КНР та Україною. Це передбачає створення структури, адаптивної та стійкої до швидких змін зовнішнього середовища, уважної та інноваційної до потреб клієнтів,  обережної та розумно консервативної в повсякденній діяльності. 

Стратегічні цілі  розвитку “Український банк реконструкції та розвитку”: 

  • зміцнення і посилення впливу Банку в реальних секторах економіки і збільшення частки Банку на ринку банківських послуг, перш за все у сфері обслуговування економічного співробітництва між КНР та Україною;
  • нарощування капіталу, підвищення конкурентоспроможності й ефективності діяльності;
  • забезпечення оптимального рівня платоспроможності та ліквідності;
  • дотримання політики зростання та диверсифікації клієнтів і послуг; 
  • забезпечення захисту від ризиків власного капіталу та залучених коштів; 
  • розробка та впровадження систем управління та програм, які б уособлювали найкращу міжнародну практику в корпоративному управлінні Банком