Місія, стратегія та цілі Банку

Місія Банку полягає в створенні сприятливих умов для розвитку економіки України через сприяння розвитку інноваційної та інвестиційної діяльності і підтримку вітчизняного товаровиробника, дотримуючись при цьому оптимального балансу інтересів клієнтів, акціонерів та самого Банку. 

Основними стратегічними орієнтирами та критеріями діяльності “Українського банку реконструкції та розвитку” є наступне:  

 • Банк для корпоративних клієнтів, який здійснює комплексне обслуговування
 • Спеціалізація фінансування: середньострокове та довгострокове фінансування юридичних осіб
 • Пріоритетність цільового спрямування кредитування: реконструкція та розвиток вітчизняних товаровиробників
 • Банк як інструмент державної політики та реалізації (допомоги у реалізації) стратегії головного акціонера – Державної інноваційної фінансово - кредитної установи
 • Банк для підтримки українських підприємств у впровадженні міжнародних стандартів по енергозбереженню, охороні навколишнього середовища, умов праці та сучасних технологій 

Стратегічна мета Банку - досягти позиції сучасного, універсального, конкурентоспроможного та значущого банку України. Це передбачає створення структури, адаптивної та стійкої до швидких змін зовнішнього середовища, уважної та інноваційної до потреб клієнтів,  обережної та розумно консервативної в повсякденній діяльності. 

Стратегічні цілі  розвитку “Український банк реконструкції та розвитку”: 

 • зміцнення і посилення впливу Банку в реальних секторах економіки і збільшення частки Банку на ринку банківських послуг;
 • нарощування капіталу, підвищення конкурентоспроможності й ефективності діяльності;
 • забезпечення оптимального рівня платоспроможності та ліквідності;
 • дотримання політики зростання та диверсифікації клієнтів і послуг; 
 • забезпечення захисту від ризиків власного капіталу та залучених коштів; 
 • розробка та впровадження систем управління, які б уособлювали найкращу міжнародну практику в корпоративному управлінні Банком.