You are here

Загальна інформація про Банк

Передумовою для створення Банку був аналіз стану інноваційної сфери в Україні, який дав змогу констатувати, що сприятливих умов для розвитку інновацій в країні не створено. Основними недоліками розвитку інноваційної діяльності в Україні є недостатнє фінансування, слабкі механізми контролю за цільовим використанням та своєчасним погашенням інноваційних кредитів, чим і зумовлена недостатня ефективність використання інноваційного капіталу. Таким чином, Банк було створено з метою сприяння розвитку інноваційної діяльності в Україні через надання банківських послуг  та продуктів підприємствам, що займаються інноваційною діяльністю.
 
«Український банк реконструкції та розвитку» був створений згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №655 від 05.05.2003 року «Деякі питання розвитку інноваційної інфраструктури в Україні та напрями діяльності Української державної інноваційної компанії у 2003 році» та зареєстрований Національним банком України 19 березня 2004 року.  
 
Банк має Генеральну ліцензіюна здійснення валютних операцій Національного банку України №216-2 від 18.06.2018 та Ліцензію національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - дилерскої діяльності з торгівлі цінними паперами серії АЕ №185464, термін дії - необмеженний