logo

Розрахунково-касове обслуговування


Одним із пріоритетних напрямків розрахунково – касового обслуговування Банку є комплексне обслуговування клієнтів – юридичних осіб, яке складається з набору базових банківських послуг з обслуговування розрахункових (поточних) рахунків у національній та іноземній валютах, проведення платежів та операцій з готівковими коштами. Відкривши поточний рахунок в УБРР, Ви отримуєте оптимальний набір фінансових інструментів для Вашого бізнесу, які дозволять прискорити розрахунки, знизити ризики і скоротити витрати на банківське обслуговування. Зі свого боку Банк гарантує:

 • відкриття та ведення мультивалютних рахунків;
 • проведення операцій за експортними та імпортними контрактами;
 • проведення операцій з використанням документарних акредитивів у національній валюті;
 • проведення платежів день у день, незалежно від банку - одержувача та суми платежу;
 • своєчасне безготівкове та готівкове зарахування коштів;
 • підключення системи віддаленого обслуговування «Клієнт –Банк»;
 • відкриття валютних рахунків за наявності поточного рахунку в національній валюті;
 • надання виписки по рахунках з необхідними додатками зручними способами;
 • нарахування відсотків за залишками на поточних рахунках;
 • можливість купівлі/продажу іноземної валюти.

Для відкриття рахунку фізичні особи – підприємці та юридичні особи надають в Банк пакет документів відповідно до вимог, передбачених Національним банком України згідно з «Інструкцією про порядок відкриття, використання й закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003р. № 492. Документи на відкриття всіх банківських рахунків підприємств особисто надаються в Банк особами, які мають право першого й другого підпису.

Договір банківського рахунку

Договір банківського рахунку (фізичної особи - підприємця)

Договір банківського рахунку нерезидента-інвестора

Основним принципом роботи Банку з корпоративними клієнтами є максимальне врахування індивідуальних особливостей конкретного бізнесу. Розрахунково-касове обслуговування організоване таким чином, щоб у максимальній мірі задовольняти потреби клієнтів. У цих цілях використовуються всі можливості, які надають сучасні інформаційні технології. Кожен клієнт отримує обслуговування з урахуванням особливостей його фінансових потоків.

В нашому Банку Ви можете обслуговуватися на основі одного із тарифних пакетів.

 

Тарифні пакети розроблені з урахуванням вимог та потреб різних сегментів клієнтів цільової групи Банку – суб’єктів підприємницької діяльності, підприємств малого і середнього бізнесів та представників корпоративного бізнесу. Обравши  обслуговування на умовах одного із них, Ви отримаєте можливість мінімізувати свої витрати на розрахунково - касове обслуговування. Банк пропонує:

Пакет документів, які необхідні для відкриття рахунку

Перелік документів, які необхідні для відкриття рахунку фізичним особам – підприємцям:

 1. Заява про відкриття поточного рахунку.
 2. Картка із зразками підписів.
 3. Пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізичні особи – резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

 

Перелік документів, які необхідні для відкриття рахунку юридичної особи-резиденту

 

Перелік документів, які необхідні для відкриття рахунку юридичної особи-нерезиденту