logo


Одним з пріоритетних напрямків діяльності Банку є розвиток партнерських відносин з корпоративними клієнтами -  юридичними особами на основі надання широкого спектра банківських послуг, зокрема залучення грошових коштів на депозити. Особлива увага приділяється розширенню клієнтської бази, що здійснюється шляхом залучення нових клієнтів. Діяльність Банку та ресурсна політика орієнтовані на збільшення обсягу залучених ресурсів, на створення стійкої ресурсної бази як основи стабільної прибутковості, гарантії забезпечення платоспроможності та ліквідності.

Ви завжди можете вибрати найбільш оптимальні умови розміщення Ваших тимчасово вільних коштів. Саме для цього у нас розроблені та пропонуються Вам такі депозитні продукти:

- для юридичних осіб

Строковий банківський вклад «Інвестиційний» - вклад (депозит) в національній та іноземній валюті. Вклад (депозит) розрахований на Іноземних інвесторів, які мають визначену суму грошових коштів для здійснення інвестицій.

 

Основні умови

1

Процентна ставка на вклад (депозит), % річних

Процентна ставка встановлюється згідно рішення КУРАП.

2

Строк вкладу (депозиту)

Від 92 днів

3

Валюта вкладу (депозиту)

Гривна, Долари США, Євро

4

Мінімальна сума вкладу (депозиту)

1 000 000 грн, 100 000 доларів США, 100 000 Євро

5

Умови зняття (часткового зняття) вкладу (депозиту) протягом строку дії договору банківського вкладу (депозиту)

Не передбачено

6

Умови поповнення вкладу (депозиту) протягом строку дії договору банківського вкладу (депозиту)

Не передбачено

7

Порядок повернення вкладу (депозиту)

Шляхом перерахування на поточний рахунок Вкладника

8

Виплата процентів за вкладом (депозитом)

В кінці строку договору шляхом перерахування:

1) на його рахунки в Україні та/або за кордоном;

2) на інвестиційний/поточний рахунок/кореспондентський рахунок іншого іноземного інвестора/нерезидента, якому були відступлені права вимоги за договором банківського вкладу щодо виплати грошової суми (вкладу) та процентів на неї.

 

 

 

Депозит «СТАБІЛЬНИЙ»

Строковий банківський вклад «Стабільний» - вклад (депозит) в національній та іноземній валюті. Вклад (депозит) орієнтований на Вкладників, які мають чітко визначену суму вільних грошових коштів та пріоритетом для яких є отримання максимально можливої дохідності.

 

Основні умови

1

Процентна ставка на вклад (депозит), % річних

1.   Процентна ставка на строки до 30 днів включно встановлюється відділом міжбанківських операцій Банку.

2.   Процентна ставка на строк від 31 дня встановлюється згідно рішення КУРАП.

2

Строк вкладу (депозиту)

Від 3 до 30 днів

Від 31 до 92 днів

Від 93 до 183 днів

Від 184 до 274 днів

Від 275 до 366 днів

3

Валюта вкладу (депозиту)

Гривна, Долари США, Євро

4

Мінімальна сума вкладу (депозиту)

1 000 000 грн, 50 000 доларів США, 50 000 Євро

5

Умови зняття (часткового зняття) вкладу (депозиту) протягом строку дії договору банківського вкладу (депозиту)

Не передбачено

6

Умови поповнення вкладу (депозиту) протягом строку дії договору банківського вкладу (депозиту)

Не передбачено

7

Порядок повернення вкладу (депозиту)

Шляхом перерахування на поточний рахунок Вкладника

8

Виплата процентів за вкладом (депозитом)

Щомісячно або в кінці строку договору шляхом перерахування на поточний рахунок Вкладника

Банк відкриває клієнту вкладний рахунок на підставі:

  • Пакету документів необхідних для відкриття вкладного рахунку.
  • Договору банківського вкладу, який укладається між Банком та юридичною особою в двох примірниках, один із яких зберігається у Банку, а інший у клієнта.

У разі виникнення запитань звертайтеся до нашого фахівця