logo

Комплаєнс (контроль за дотриманням норм)


АТ «Український банк реконструкції та розвитку» (далі – Банк) зобов’язується зробити комплаєнс основою свого розвитку. Надання послуг нашим клієнтам у повній відповідності з нормами законодавства та найвищими етичними стандартами щодо захисту клієнтів та прозорості діяльності є ключовими основами стратегії Банку. Банк впроваджує та регулярно оновлює свої внутрішні процедури відповідно до міжнародних та українських норм та стандартів.

Кодекс поведінки (етики) Банку визначає, що основними цінностями Банку є лояльність, етичність, орієнтація на клієнта, командний дух, орієнтація на якість, професійна компетентність, відповідальність, орієнтація на фінансовий результат, динамічність, окреслює принципи дій та поведінки, яких слід дотримуватися стосовно клієнтів Банку та всіх зацікавлених сторін, включаючи працівників, постачальників товарів та послуг, державних представників, асоціацій та недержавних установ, акціонерів та інвесторів.

Банк безумовно виконує чинне законодавство України та нормативно-правові акти Національного банку України, направлені на протидію відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Банк приділяє посилену увагу здійсненню коректної ідентифікації, верифікації та вивченню клієнтів. Банк не здійснює операцій, що мають ознаки ризикової та фіктивної діяльності, такі як відсутність економічного обґрунтування, невідповідність між операцією та фінансовим станом клієнта, неповна ідентифікація кінцевого власника клієнта, ухилення від сплати податків, відтоку капіталу або легалізації кримінальних доходів, незаконна конвертація безготівкових коштів в готівку. Банк має право запитувати у своїх клієнтів усю необхідну інформацію для підтвердження законності операцій. Спроба використання клієнтами послуг Банку для заборонених чи незвичних операцій, або відмова клієнта щодо надання на запит Банку необхідної інформації для підтвердження законності операцій, призведе до відмови в проведенні операцій, закриття рахунків та будь-яких інших наслідків відповідно до умов укладених договорів, вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України.

Банк суворо виконує вимоги законодавства України про санкції та не здійснює операцій, що заборонені або обмежені законодавством. Банк застосовує політику нульової толерантності стосовно будь-якого виду корупції чи хабарництва.

Політика запобігання конфлікту інтересів Банку, затверджена Наглядовою Радою Банку, визначає правила, що застосовуються до працівників Банку, щоб уникнути ситуацій конфлікту інтересів. Така Політика спрямована на забезпечення належного управління Банком, а також захисту інтересів клієнта. Банк дуже серйозно сприймає будь-яку подію, яка завдає шкоди його цінностям, етичним стандартам та репутації. Якщо Вам стало відомо про корупційні чи шахрайські дії, пов’язані з працівниками Банку, його клієнтами чи партнерами, або про будь-яку іншу невідповідну професійну поведінку працівників Банку, ми будемо вдячні Вам за детальне конфіденційне повідомлення про такі випадки:

 

  • За телефоном +38 044 454 27 19
  • Особистим листом на електронну пошту whistleblowing@ubrr.com.ua


Політика запобігання, виявлення та управління конфліктом інтересів
Захист персональних даних
Скарги та пропозиції