logo

Банківські гарантії


 
Банківська гарантія – це письмове зобов’язання Банку сплатити кредитору (бенефіціару) гарантовану суму, у випадку отримання письмової вимоги, яка свідчить про невиконання боржником (принципалом) своїх зобов’язань за базовими відносинами, передбачених умовами гарантії.
  • Переваги:
  • БЕЗ ЗАСТАВИ: відсутність необхідності надавати заставу, грошові кошти або інші активи;
  • ШВИДКО: термін отримання гарантії - від декількох годин (за умови укладання ліміту гарантій);
  • МІНІМАЛЬНИЙ пакет документів;
  • ІНДИВІДУАЛЬНИЙ підхід до кожного клієнта.
Вартість банківської гарантії залежить від суми та виду гарантії
 
Тендерна гарантія (гарантія конкурсних торгів) - зобов’язання Банку, видане на прохання учасника конкурсних торгів, який висловив бажання взяти участь у тендері та надав свою пропозицію організатору тендера, щодо сплати визначеної суми на користь організатора у разі порушення учасником умов конкурсних торгів.
  • Переваги:
  • БЕЗ ЗАСТАВИ: відсутність необхідності надавати заставу, грошові кошти або інші активи;
  • ШВИДКО: термін отримання гарантії - від декількох годин (за умови укладання генерального договору з лімітом гарантій);
  • МІНІМАЛЬНИЙ пакет документів;
  • ІНДИВІДУАЛЬНИЙ підхід до кожного клієнта.
 
Гарантія виконання договірних зобов'язань (контракту) використовується для добросовісного виконання договірних зобов'язань — забезпечення поставки товару, виконання робіт або надання послуг своєчасно, в повній мірі та у відповідності до договору.
 
Гарантія виконання договірних зобов'язань (контракту) використовується для встановлення зв'язків з новими бізнес-партнерами — забезпечення повернення авансового платежу покупцю у випадку невиконання продавцем своїх зобов'язань за договором.
 
Гарантія платежу забезпечує платіжні вимоги однієї із сторін за контрактом (продавця) по відношенню до іншої сторони за контрактом (покупця) у разі, якщо продавцем поставлено товар, але не отримано оплату згідно з договором (контрактом).
 
Туристична гарантія забезпечує цивільну відповідальність туристичних операторів/туристичних агентів перед громадянами - споживачами туристичних послуг.